Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BEHANDELING BIJ EYECO en in overeenstemming met de werkwijze en ethische code van de Beroepsvereniging Vvvk en de andere beroepsverenigingen waarbij de therapeut is aangesloten.

Artikel 1. De ouders/ verzorgers  zijn bekend met de werkwijze van de integratieve kindertherapeut, zoals vermeld op de website van de Eyeco en op de website van de vereniging van en voor kindertherapeuten, de VvvK.

Artikel 2. De ouders/verzorgers gaan akkoord dat de therapiesessies op video kunnen worden opgenomen. De opnamen blijven eigendom van de therapeut en kunnen gebruikt worden voor supervisie en/of voor leerdoeleinden. In het geval van vertoning aan derden( bijv. Jeugdzorg) zal te allen tijde alsnog toestemming worden gevraagd.

Artikel 3. De ouders/verzorgers gaan akkoord dat van tekeningen en schilderijen  foto’s gemaakt kunnen worden. De opnamen blijven eigendom van de therapeut en kunnen anoniem gebruikt worden voor supervisie en/of voor leerdoeleinden, of een enkele keer voor plaatsing op de website.

Artikel 4. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt in gesprekken met de ouders of verzorgers alleen naar voren gebracht als het kind de therapeut daarvoor toestemming geeft. De therapeut heeft een professionele geheimhoudingsplicht. Het kind kan er uiteraard zelf voor kiezen wat het thuis of elders vertelt.

Artikel 5. Zonder vooraf schriftelijke toestemming van de ouders/ verzorgers heeft de therapeut geen toestemming om contact op te nemen met de leerkracht van hun kind.

Artikel 6. Zonder vooraf schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers heeft de therapeut geen toestemming om  contact op te nemen met de huisarts/ specialist.